صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات ۷۵ ، ۷۶ ، ۷۷ ، ۷۸ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به تاریخ های : ۰۳/۱۲/۹۳ ، ۰۵/۱۲/۹۳ ، ۱۰/۱۲/۹۳ و ۱۲/۱۲/۹۳

33

شروع جلسه : ساعت ۹/۱۵         پایان جلسه : ساعت ۱۳/۳۰ غایبین : آقایانعباس کریمی- محمد فرض پور (کسالت) جلسه با ...

متن کامل »

مسئولیت پناه‌جویان

5353141af6

سازمان‌ملل، کشورهای اتحادیه اروپا را به کاهش عملیات نجات جان ‌پناه‌جویانی که راهی کشورهای مختلف این قاره هستند، متهم کرده ...

متن کامل »
رفتن به بالا