صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه های ۸۰ – ۸۱ – ۸۲ – ۸۳ – ۸۴ و ۸۵ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به تاریخ های ۱۹/۱۲/۹۳ ، ۲۴/۱۲/۹۳ ، ۱۶/۰۱/۹۴ ، ۱۸/۰۱/۹۴ ، ۲۳/۰۱/۹۴ و ۲۵/۰۱/۹۴

arm (1)

شروع جلسه : ساعت ۹/۳۵         پایان جلسه : ساعت ۱۳/۴۰

غایبین : آقایاننجفی توانا-مصباح- کاکاافشار-کریمی- خانم ضرابی (سفر زیارتی)

جلسه با حضور آقایان محمدنبی- شهبازی نیا-دیوسالار- مالکی-سمامی- کامیار-حامدتوسلی- سردارزاده-علیزاده طباطبایی رسمیت یافته و با تلاوت کلام اله مجید آغاز شد. آنگاه برخی اعضا در نطق پیش از دستور مطالبی بیان نمودند.

محمدنبی: روز یکشنبه به همت کمیسیون فرهنگ و هنر جلسه ای خوب و متناسب در کانون برگزار شد از همکارانم تشکر می کنم.

حامدتوسلی: کمیسیون فرهنگ و هنر خیلی فعال است سه برنامه متوالی داشتند جشن خیریه موجب می شود کانون در دل مردم جای بگیرد. از هیأت مدیره که با کمک ۱۰ میلیون تومانی خود حرکت به جا و مؤثری انجام داد تشکر می کنم.

مالکی: از هیأت رئیسه انتظار دارم بحث تعرفه حق الوکاله را در دستور کار قرار دهند.

محمدنبی: بحث تعرفه نیاز به هماهنگی با رئیس قوه دارد و در اختیار آنان است.

دیوسالار:به جای اینکه کل هیأت مدیره درگیر مسأله حق الوکاله شوند کمیته ای با نظارت آقای مالکی انتخاب شود.

سردارزاده: ظاهراً نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است این ظلم به مردم است هزینه دادرسی بالا می رود. کمیسیون ورزش را با توجه به اینکه اکثر همکاران جوان هستند باید تقویت کنیم.

محمدنبی: در مورد افزایش صلاحیت شورا متنی جناب سردارزاده بنویسند تا به رئیس قوه منعکس کنیم من با جناب آقای احمدی میانجی هم صحبت می کنم.

سمامی: در بازدید اعضای کانون وکلای نجف، از اعضای هیأت مدیره دعوت کردند که به نجف بروند. از کمیسیون فرهنگ و هنر از رئیس و نواب و سایر عزیزان که در مراسم خیریه کمک کردند تشکر می کنم. به تیم فوتسال که در تایلند نایب قهرمان شدند تبریک می گویم. وضعیت نشریه همچنان مبهم است باید به قولی که داده ایم که نشریه را هم شأن کانون می کنیم عمل کنیم.

(آقای جندقی ساعت ۱۰/۰۵ وارد شد.)

کامیار: با توجه به انقضاء زمان نطق،از صحبت کردن انصراف می دهم.

(دکتر امینی ساعت ۱۰/۲۰ از جلسه کمیسیون کارآموزی وارد شد.)

سپس جلسه وارد دستور شد.

محمدنبی: تقاضایی با سه امضا واصل شده است پیشنهاد شده کمیته ای برای بررسی بحث تعرفه حق الوکاله تشکیل شود. من آقای مالکی سردارزاده و سمامی را پیشنهاد می کنم و آقای ثابت قدم را.

جندقی: به نظر من دست به تعرفه نزنیم بهتر است ممکن استمثل دفعه قبل چیزی جز نظر ما نهایی شود.

کامیار: از حیث زمان طرح این امر مناسب نیست آن تعرفه سال ۸۵ با هدف حمله به نهاد وکالت بود و از پیشنهاد قبلی، سوء استفاده شد و علیه خودمان چیز دیگری تصویب کردند.

سردارزاده: با توجه به هزینه ها این تعرفه واقعاً ناچیز است و دادسرا هم درگیر آن است.

مالکی: پاک کردن صورت مسأله درست نیست. دنبال انفعال نباشیم تجربه لایحه جامع وکالت پیشروی ما است. سکوت خطرش به مراتب بیشتر است هدف ما کار کارشناسی است نه تصویب آن لذا می توانیم کار کنیم ولی در زمان مناسب ارائه دهیم.

جندقی: با تنظیم تعرفه موافقم ولی با ارسال آن مخالفم.

امینی: به نظر من باید اقدام شود استدلال من این است که بنده به مدیران محترم قوه هم در جلسه مشترک گفته ام الان ۹۰% به آئین نامه عمل نمی کنند و در عمل مالیات هم کمتر داده می شود ولی وکلا حق الوکاله را می گیرند. اگر تعرفه واقعی شود مالیات هم می گیرند پس بحث تعرفه بدتر از وضع فعلی نمی شود لذا این تنگ نظری در آئین نامه موجب متروکه شدن آئین نامه شده و جفا به جامعه وکالت بود به نظرم تصویب آن در سال ۸۵ حاصل عدم مذاکره کانون بود اگر مقابله می کردیم قطعاً تصویب نمی شد.پیشنهاد می کنم در کمیته آقای اسلامی و دیوسالار هم باشند و مثل لایحه جامع، فعال برخورد کنیم. هر آئین نامه ای وضع کنند از این بدتر نمی شود.

دیوسالار: بهتر است مسأله تعرفه در اختیار قوه قرار نگیرد و در مواد لایحه پیش بینی شود.

سپس به اتفاق آرا تشکیل کمیته ای متشکل از آقایان سردارزاده، مالکی، ثابت قدم، محمد اسلامی و سمامی برای تهیه پیشنهاد تعرفه تصویب شد.

سپس دستور ادامه بررسی شرح وظایف کارآموزی مطرح شد مواد ۱۸ تبصره ۲ تا ماده ۲۲ قرائت و اصلاحات و تغییرات مورد نظر پیشنهاد و اعمال شد.

(آقای احمدی لاکلایه ساعت ۱۰/۳۵ وارد شد به دلیل محاکمه همزمان)

(آقای فرض پور ساعت ۱۱/۱۰ وارد شد.)

جلسه ساعت ۱۳/۴۰ پایان یافت.

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه ۸۱ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکزبه تاریخ : ۲۴/۱۲/۹۳

شروع جلسه : ساعت ۹/۵۵        پایان جلسه : ساعت ۱۳/۲۵

غایبین : آقایان مصباح (بستری)- جندقی (مراسم تشییع)- کریمی- علیزاده طباطبایی

جلسه با حضور آقایان محمدنبی- فرض پور- امینی- دیوسالار- سمامی- کامیار- حامدتوسلی- احمدی لاکلایه- سردارزاده رسمیت یافته و با تلاوت کلام اله مجید آغاز شد آنگاه صورتجلسه قبل قرائت شد. سپس برخی از اعضا مطالبی پیش از دستور به این شرح بیان کردند.

محمدنبی: با توجه به فوت مرحوم دکتر طوسی برخی اعضا در مراسم تشییع شرکت دارند.

امینی: دکتر طوسی مردی ادیب بسیار متعصب به کانون بود خدا رحمتش کند. برگزاری خوب اختبار قابل تقدیر است از کارمندان به خصوص از همکاران از جمله جناب مصباح، خانم آقاربی، آقای زاهدپاشا و جناب کمیلی تشکر می کنم. کمیسیون حقوق بشر اعتراض کرده که جلوی فعالیت و سخنرانی آن ها را کلاً گرفتیم و باید در کمیسیون آموزش انجام شود من تأکید می کنم آنچه مصوب شد فقط سخنرانی های آموزشی بود نه راجع به سخنرانی های عادی، همین الان کمیسیون بین الملل چنین جلساتی را برگزار می کند و کسی مخالفت نکرده است. پس از عید در جلسه کمیسیون حقوق بشر حضور پیدا می کنم تا مسأله قطع ارتباط حل شود. ولی ضعف را در نوع ارتباط کمیسیون با هیأت مدیره می دانم که حضور رئیس محترم کانون در کمیسیون را ضروری می سازد.

محمدنبی: به آن ها اعلام کرده ایم که جلسات خود را بگذارند. مصوبه اینجا فقط راجع به مسائل آموزشی است که باید با هماهنگی انجام شود. نه اینکه اتخاذ تصمیم با آموزش باشد.

سردارزاده: فوت دکتر طوسی را تسلیت می گویم. از برگزارکنندگان اختبار تشکر می کنم. در مورد کمیسیون حقوق بشر ما اختیاراتی را از آن ها نگرفتیم آنجا از کمیسیون های کلیدی ماست در مورد برنامه های آموزشی چه بهتر که با کمیسیون آموزش در ارتباط باشد.

سمامی: با تسلیت فوت دکتر طوسی بازرسان هر سه روز برگزاری اختبار را تلاش کردیم باشیم تا وضعیت را ببینیم و گزارش بازرسی را تقدیم هیأت رئیسه کردیم. از کانون مشهد اطلاعیه ای دیدم که بر اساس آن در مورد دارندگان پروانه ۱۸۷ کارآموزی آن ها را به شرطی که یکسال از تاریخ صدور پروانه ۱۸۷ آن ها گذشته باشدبه یکسال تقلیل داده است این مصوبه از سال ۸۷ است ظاهراً بلعکس ما در کانون مرکز مصوبه ای داریم که حتی همکاری با آن ها را تخلف دانسته ایم. این دو نوع رابطه با ۱۸۷ باید حل شود و تصمیم درستی بگیریم.

توسلی: اطلاعیه کانون خراسان ابتکار جالبی است و موجب جذب آن ها کانون می شود خوب است این امر در دستور قرار گیرد. در مورد فوت دکتر طوسی اکثر اعضا هیأت مدیره، حاضر شدند کمیسیون فرهنگ و هنر هم عملکرد خوبی داشت.

کامیار: در جامعه وکالت شاهد فعالیت گروه های صنفی هستیم که موجب نشاط جامعه وکالت است شنیده بودم که در شورای تشکل ها بحث هایی راجع به انتقاد از نحوه همکاری هیأت مدیره با آن ها و حتی شایعه انحلال وجود دارد سه شنبه در جلسه آن ها شرکت کردم تا توضیح دهم که این شایعه کذب است و اساساً هویت شورای تشکل ها وابسته به اراده هیأت مدیره کانون نبوده و نیست تا بتواند نسبت به انحلال آن تصمیم بگیرد. تشکل ها هر یک نماینده گروهی از وکلا و اتفاقاً گروه فعال وکلا هستند در انتخابات شرکت می کنند و دلگرمی ایجاد می کنند در جریان امور کانون هم تلاش می کنند و بخش فعال وکلا در تشکل ها هستند اگرچه از تمام وکلا نمایندگی ندارند ولی نماینده بخشی هستند و خوب است هیأت مدیره همکاری خود را به آن ها بیشتر کند آن ها گلایه دارند که هیأت مدیره پس از آقای فرض پور و استعفای آقای سمامی رابطی را تعیین نکرده است. نگران و گله مند هستند ما همیشه همراه با آن ها باید باشیم اگر انتقادی هم از ما می کنند باید به سعه صدر بپذیریم آن ها هم درصدد اصلاح امور هستند مثلاً شورای تشکل ها کاری حرفه ای و تخصصی روی شرح وظایف کارآموزی انجام داده که من نسخه ای را گرفتم تا اینجا مورد توجه و استفاده قرار بگیرد. آن ها نسبت به مسائل کانون وکلا فعال هستند لذا پیشنهاد می کنم ارتباط ما از طریق رابط تقویت شود.

محمدنبی: هیچ مصوبه ای در خصوص انحلال شورای تشکل ها و حتی هیچ حرفی در این خصوص نبوده است. بحث همیشه این بود که نظراتشان را به هیأت مدیره ارائه دهند تا استفاده شود. البته احساس آن ها باید این باشد که بازوی مشورتی هستند و ما هم از صحبت های همه همکاران وکیل استفاده می کنیم.

سردارزاده: من از بنیان گزاران شورای تشکل ها بوده ام این از بدعت های خوب کانون است و می تواند بازوی توانای کانون باشد. مسائلی پیش می آید که ضروری نیست هیأت مدیره وارد شود ولی شورای تشکل ها می تواند اقدام کند لذا باید آنجا را تقویت کنیم.از دکتر فرض پور خواهش می کنم سه شنبه ها در جلساتشان شرکت کنند.

امینی: شبهه انحلال شورای تشکل ها صحت نداردولی باید با پیگیری و دقت نظر جلوی اختلاف و حاشیه را گرفت واقعاً فکر ما باید اتحاد باشد لذا ما از شورای تشکل ها دفاع خواهیم کرد. سه گزارش بازرسی تهیه کرده ایم که تقدیم شده است. یکی راجع به کمیسیون حقوق بشر یکی اخذ ۴۰۰ هزار تومان از تشکل ها و سومی اختبار اخیر اگر ممکن است در ادامه این جلسه بررسی شود.

سپس با قرائت فاتحه ای برای روح دکتر طوسی جلسه وارد دستور شد.

محمدنبی: از سوی مدیر داخلی پیشنهاد شده که روز چهارشنبه را تعطیل کنیم. البته سه شنبه این هفته جلسه هیأت مدیره نخواهیم داشت فردا هم ناهار با دادیاران دادسرای انتظامی داریم از همکاران دعوت به حضور دارم.

تعطیلی چهارشنبه ۵/۱/۹۴ با اکثریت آراء تصویب شد.

سپس دستور پروژه سعادت آباد مطرح شد.

محمدنبی: آقای جنتی طی گزارشی به هیأت مدیره که تکثیر کرد پیشنهاد کرده یا باید نقدینگی مورد نیاز تأمین شود که کار آغاز شود یا کار در همین مقطع تسویه حساب با عوامل متوقف شود و بی دلیل برای کانون هزینه تراشی نشود و محل پروژه هم تبدیل به عامل خطر جانی نگردد.

محمدنبی: در سند معامله تعهد داده شده که برای ساختمان کانون استفاده شود و اذن فروش نداریم قراردادهایی بسته شده در طول ۲ سال گذشته که بابت آن حدود ۲۰۰ میلیون تومان بدهکاریم و اگر قرار بر توقف باشد باید تسویه کنیم تا هزینه بیشتری تحمیل نشود و فقط آنجا یک نگهبان بگذاریم.

(خانم ضرابی و دکتر شهبازی نیا ساعت ۱۰/۰۵ وارد شد.)

سردارزاده: حسب مسموعات مالک قبلی زمین در فکر استرداد آن است بهتر است این مطلب روشن شود و بعد هزینه کنیم. اگر بتوان تغییر کاربری داد و برای بانک هم آنجا طرحی گذاشت و تجاری را فروخت خوب است.

دیوسالار: با توجه به گرانی خدمات، کانون امکان اداره مالی پروژه را ندارد از آقای جنتی دعوت کنیم تا حضوراً توضیحاتی بدهند.

(آقای کاکاافشار ساعت ۱۰/۵۵ وارد شد.)

محمدنبی: از دوره ۲۵ تا حال از وکلا بابت ساخت پروژه پول گرفته ایم. از دلایل همیاری وکلا همین پروژه بوده است.

حامدتوسلی: می توانیم با سرمایه گذار وارد قرارداد شویم و پس از ساخت به سازندهبفروشیم.

شهبازی نیا: با تسلیت فوت مرحوم طوسی به نظر من توقف پروژه و فروش آن خوب است مشروط به اینکه اصل احداث باشگاه تعطیل نشود راه حل عملی مذاکره با شهرداری برای معاوضه است.

امینی: ما مشکل مالی داریم زمین هم گنجایش هدف ما را ندارد هیأتی را مأمور مذاکره با شهرداری کنیم تا معامله با آن ها بکنیم.

کامیار: با توجه به عدم حضور جناب رئیس و آقای جندقی که از سابقه امر مطلعند بهتر است تصمیم گیری را به جلسه دیگری موکول کنیم.

محمدنبی: سپس در جلسه دیگری پس از عید در دستور قرار خواهیم داد.

سپس دستور بعدی ادامه بررسی شرح وظایف کارآموزان مطرح شد.

پیشنهاد شد به دلیل عدم حضور برخی اعضا از دستور خارج و در جلسه دیگری بررسی شود که تصویب شد.

دستور بعدی معرفی نمایندگان مالیاتی مطرح شد.

محمدنبی: معاون رئیس کل سازمان مالیاتی از کانون تقاضا کرد که ده نفر اضافه بر نمایندگان قبلی برای عضویت در کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی معرفی کنیم قبلاً ۵ نفر شامل آقایان پاک نهاد- موحدی تبار- شهبازیان- باقر عابدی و مهدی صرافی معرفی شده اند.

کامیار: نباید کسانی که عملاً در کمیسیون ها حاضر شده اند دوباره معرفی شوند کسانی را که مسأله مالیات وکلا برایشان مهم و ملموس است و فرصت کافی برای حضور هم داشته باشد باید انتخاب شوند.

سمامی: از ایراداتی که به کار ما وارد است در زمینه انتخاب اعضای کمیسیون ها و دادسرا و دادگاه بود که خوب عمل نکردیم نباید دوباره بدون مطالعه عمل کنیم. آگهی بشود و فرصت بدهیم تا کسانی که اطلاعات و علاقمندی و فرصت کافی دارند شناسایی کنیم.

دیوسالار: به هیأت رئیسه احاله کنیم انتخاب اولیه را انجام دهند و بعد اینجا بیاورند.

حامدتوسلی: به این افراد اداره مالیات حق الزحمه می دهد و لذا عملاً در خدمت آن ها گاه در می آیند. باید کسانی را تعیین کنیم که پول نگیرند و نماینده واقعی کانون باشند.

امینی: باید کتباً تعهد بدهند که در تمام جلسات آنجا حضور یابند. از قبلی ها هم گزارش بگیریم.

احمدی لاکلایه: مسأله دارایی از معضلات مهم ماست و همه ناراضی هستند باید یک رابط تعیین کنیم که این کار را پیگیری کند و اعضای منتخب را تحت نظارت بگیرد.

محمدنبی: من جناب امینی را پیشنهاد می کنم به عنوان رابط ما با این منتخبان. در سایت هم اعلام می کنیم تا علاقمندان ثبت نام کنند در هیأت رئیسه اسامی را بررسی و نتیجه را به هیأت مدیره خواهیم آورد.

به اتفاق آراء تصویب شد.

دکتر مالکی ساعت ۱۱/۰۵ وارد شد

جلسه با تشکر رئیس جلسه جناب محمدنبی از بابت همکاری اعضا در اداره جلسه و با آرزوی سالی خوب برای همکاران ساعت ۱۳/۳۵ پایان یافت.

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه ۸۲ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکزبه تاریخ : ۱۶/۰۱/۹۴

شروع جلسه : ساعت ۹/۲۰         پایان جلسه : ساعت ۱۳/۱۵

غایب: دکترکریمی

جلسه با حضور آقایان نجفی توانا- محمدنبی-امینی-دیوسالار- مالکی- شهبازی نیا- سمامی- حامدتوسلی-احمدی لاکلایه- سردارزاده و خانم ضرابی رسمیت یافته و با تلاوت کلام اله مجید آغاز شد آنگاه برخی از اعضا مطالبی پیش از دستور عنوان نمودند.

نجفی توانا: با تبریک سال نو و اعلام خوشنودی از بابت تفاهم نامه در امر هسته ای دوستان تماس گرفته اند که کانون اعلام موضع کند. من به عنوان وکیل دفاع می کنم ولی به عنوان رئیس کانون و نماینده وکلا معتقدم اگر کانون دخالت نکند شاید از جهت سیاسی بهتر باشد. البته اگر کانون به عنوان شخص حقوقی اعلام موضع کند اشکال ندارد و خوبست. در مصاحبه ای که معاون کمیسیون قضایی مجلس داشته اعلام کرده که لایحه جامع را به زودی در دستور کار خواهند گذاشت من با آن ها مصاحبه ای کردم به نظرم باید هوشیارانه رصد کنیم.

سردارزاده: در خصوص توافقی که جهت عدم تجسس کیف و بدن وکلا با چند مجتمع و رئیس کل محترم دادگستری شده بود اینجانب در آخرین روزهای سال ۹۳ و در روز جاری ساعت ۸ در مجتمع شهید بهشتی هنگامه ورود پس از سپردن تلفن همراه هنگام ورود از درب مخصوص وکلا و کارشناسان سرباز اقدام به تجسس نمود که با مخالفت اینجانب روبرو شد همچنین در آخرین روزهای سال قبل نیز در مجتمع تجدیدنظر به همین گونه رفتار شد و هیچگونه امتیازی در نظر گرفته نشده که باید مجدداً با مقامات مذکور صحبت شود. قبل از سال جدید دوستان از طریق وایبر و تلگرام به اینجانب با ارسال عکس اعلام نمودند در چند مجتمع قضایی دادسراها هنگام طرح شکایت از وکلا فتوکپی از قرارداد و پروانه وکالت مطالبه نموده اند و بر سردر اتاق ارجاع کتباً اعلام نموده اند بدون ارائه مدارک خواسته شده شکایت پذیرفته نمی شود. با توجه به شروع شدن اختبار شفاهی مقرر شود استادانی که وظیفه اختبار شفاهی را دارند به هیچ وجه از کارآموزان خود اختبار شفاهی انجام ندهند و به همکاران دیگر این وظیفه را بسپارند. به جناب دکتر شهبازی نیا به دلیل کسب مقام دوم دانشگاه تربیت مدرس در بین دانشگاه های اسلامی تبریک عرض می نمایم و برای همکاران آن ها آرزوی موفقیت بیشتر دارم.

حامدتوسلی: در مورد بیانیه هسته ای بهتر است اعلامیه داده شود ولی باید به گونه ای باشد که مورد استفاده دلواپسان قرار نگیرد.

امینی: اصل تفاهم نامه گام خوبی است برای رفتن به سوی جامعه جهانی ولی هنوز منجر به توافق نامه نشده است. می توانیم با ارسال نامه به رئیس جمهور و وزیر امور خارجه و رئیس انرژی اتمی سپاسگذاری کنیم. راجع به توهین هایی که در تلویزیون به جامعه وکالت می شود نباید موضع گیری تند در قبال صداوسیما بکنیم این در قالب طنز است و این پرونده های طلاق که هنرپیشه ها دارند و وکلا درگیر هستند موجب این گونه موضع گیری ها علیه وکلا می شود.

نجفی توانا: فکر کنم نامه ای به آقای سرافراز رئیس صداوسیما بنویسیم و انتقاد کنیم و بگوئیم که باب ایراد و توهین را فراهم کردید و اگر ادامه یابد اقدام می کنیم. کما اینکه در مورد توهینی که آقای اژه ای کرده بود نامه ای نوشتم به رئیس قوه و خواستار تذکر و توجه شدیم.در مورد هسته ای آقای ظریف دیشب صحبت کرد و اعلام آمادگی کرد راجع به حقوق هسته ای همایش برگزار بشود و وکلا هم حضور داشته باشند.

مصباح: در موضع گیری راجع به هسته ای عجله نکنیم البته برای حضور در همایش اعلام آمادگی کانون خوب است.

محمدنبی: سال گذشته برای کانون وهیأت مدیره پربار بود. موافقت با بحث تأمین گیت مخصوص وکلا برای بازرسی بدنی و اختصاص محل اختصاصی برای تلفن های همراه ساده نبود. در مورد اعلام موضع در خصوص موضوع هسته ای کار زیبایی شده فقط کار حقوقی نبوده است سیاسی هم بود، همایش هم که پیشنهاد شده کار خوبی است.

دیوسالار: راجع به اعلام نظر و موضع گیری در امور سیاسی، کانون وکلا یکی از مراکز ثقل سیاسی در دنیا است ورود به حقوق ملت به نحوی که در قانون اساسی آمده است ورود در سیاست است آن چیزی که منع شده دسته بندی سیاسی است و اعلام موضع در بحث هسته ای جنبه حقوقی است کانون به عنوان یک نهاد مدنی خوب است اعلام موضع و تقدیر کند.

مالکی: در مورد همایش حقوقی در دانشکده خودمان هم این را در برنامه گذاشتیم و آمادگی همکاری مشترک برای همایش داریم. در مورد لایحه جامع حسب اطلاع فشاری در کار است که در همین مجلس لایحه طرح شود منتظر نظر مرکز پژوهش ها هستند که به نوعی مهم است. در مورد سریال مدیری این سریال طنز نیست یک نوع لودگی نسبت به وکیل دادگستری است وکیل را مضحکه کرده است. سازمان نظام پزشکی اعتراض کرده من تقاضا دارم کانون موضع گیری کند و از همکاران هنرمند یاری بخواهد.

جندقی: نظر به اینکه محتوی بیانیه مورد توافق برای ما مفهوم نیست فعلاً با ارسال سبد گل برای آقایان رئیس محترم جمهور، جناب آقای ظریف از زحمات طاقت فرسای آنان، که نتیجه مستقیم آن برداشتن سایه جنگ از روی ایران و منطقه گردیده سپاسگزاری شود و صدور بیانیه را به بعد از تصویب موافقتنامه موکول کنیم.

نجفی توانا: قرار است با یکی از دست اندرکاران جلسه ای بگذاریم در بحث خانه سینما از آن ها حمایت کردیم باید آن ها هم در این مقطع حمایت کنند.

علیزاده طباطبایی: این مذاکرات واقعاً سایه جنگ را برطرف کرد اجلاس حقوق هسته ای را برگزار کنیم خوب است. در مورد گزارش احمد شهید ۲ مطلب قابل توجه است یکی در مورد مواد مخدر است که می گوید حدود ۱۰۰۰ نفر اعدام شده اند. کانون می تواند راجع به مواد مخدر اجلاسی بگذارد و برای اصلاح قانون پیشنهاد بدهد. اعدام فقط برای سرقت مسلحانه باید باشد. بحث دیگر لایحه جامع وکالت است خوب است کانون به رئیس جمهور نامه ای بنویسد و قسمت هایی از گزارش احمد شهید که درست است را یادآوری کند رئیس قوه و رئیس جمهور هم تأیید دارند. سریال آقای مدیری واقعاً لودگی است نظام پزشکی گفته ۷۰۰۰ پزشک آماده حضور در صحنه هستند کانون هم مجوز بگیرد یک اجتماع ۵۰۰۰ نفری داشته باشیم.

ضرابی: در مورد سریال در شأن ما نیست که عکس العمل نشان دهیم. در مورد بیانیه نباید سکوت کنیم باید  موضع گیری کنیم.

شهبازی نیا: در مورد سریال من مخالف نظر دوستان هستم طنز طنز است اگر هر کسی را خطاب قرار دهد معارض شوند کاری نمی توانند بکنند. راجع به بیانیه خیلی مهم است برای کشور ما به نظرم بحث تجاوز عربستان به یمن را هم باید در دستور قرار بدهیم که عملی وحشیانه است.

(کامیار ساعت ۱۰/۱۵ وارد شد.)

دیوسالار: مشکلات همه جانبه اقتصادی، اجتماعی، ناکامی ها و سرخوردگی ها همه طبقات جامعه از طبقه فقیر تا طبقه مرفه را درگیر کرده است و پخش علی الدوام مصیبت ها و سوگواری کشور را دچار فقر شادابی و تفریح کرده است. سریال هایی چون حاشیه که معمولاً به ندرت و به مناسبت اعیاد و نوروز پخش می شود می تواند موجب تخلیه انرژی و کاهش درد و رنج باشد و می تواند خانواده را در کنار هم گرد آورد. دستمایه این سریال های طنز تفریح و شوخی است. اگر قرار باشد که پخش آن به تریج آستین طبقات برخورد چیزی از طنز نخواهد داشت. در سطح رسانه های دیگر هم، روزنامه ها و مجلات فکاهی با ترسیم و تصویر کاریکاتورها اشعار نه تنها به شادمانی جامعه کمک می کند، به ملاحظه انتقاد از سیاست های دولت و طرح موضوعات اجتماعی می تواند رفتار دولتمردان را تصحیح کند نمونه آن مجله فکاهی توفیق بوده است که با اینکه دهها سال از توقف و تعطیل آن گذشته است همچنان زبانزد است. بر خلاف حقوق شهروندی است.

آنگاه صورتجلسه قبل قرائت شد سپس دستورات مطرح گردید.

نجفی توانا: تقاضایی با چند امضا واصل شده است که بر اساس آن تقاضا شده در قبال مذاکرات هسته ای کانون وکلا اعلام موضع کند.

مصباح: قبل از شروع بحث مایلم از خانم آقاربی بابت زحمات فراوانی که در برگزاری اختبار کشیدند تشکر کنم در عین حال زحمات سایر همکاران مثل جناب کمیلی، زاهدپاشا را انکار نمی کنم اما سهم بیشتر در برگزاری خوب از آن ایشان است.

نجفی توانا: منهم ضمن تشکر از خانم آقاربی از تمام دوستان که همراهی کردند تشکر می کنم. قطعاً باید به طریق مقتضی قدردانی شود.

سمامی: در واقع اسم ایشان در گزارش بازرسان مغفول مانده است من هم لازم است تقدیر و تشکر می کنم.

جندقی: دقت سلامت و فعالیت آقاربی کم نظیر است البته خانم فکری موسوی و بقیه هم هستند.

(کاکاافشار ساعت ۱۰/۴۰ برای شرکت در جلسه دادرسی خارج و آقای فرض پور وارد شدند.)

نجفی توانا: راجع به بحث اعلام موضع کانون در امر هسته ای دو نظر مختلف است موضع گیری و عدم آن.

مصباح: عجله نکنیم بیانیه قدم بسیار مثبتی است اما وظیفه ما رعایت مصالح کانون است تأیید با این عجله کانون را در مسیر حرکت سیاسی قرار می دهد. فردا که در مجلس لایحه جامع طرح شود گروه مخالف علیه کانون به این بهانه حرکت می کند بگذارید موضع سیاسی احزاب روشن شود بعد اقدام کنیم.

سمامی: همین الان حامیان و مخالفان بحث روشن شده است. باید از هیأت مذاکره کننده در هر حال تشکر کنیم به بیانیه کاری نداریم اینجا باید توجه کنیم که حقوق در عرصه بین المللی راه گشا بود پس به عنوان نهاد مدنی حقوقی باید این مطلب را توجه دهیم. به نظرم باید از دکتر ظریف دعوت کنیم به کانون بیاید و صحبت کند.

ضرابی: از این منظر نگاه کنیم که سایه جنگ را برداشت با وزرای قدرتمندترین کشورهای دنیا مذاکره کردند با قدرت لذا باید حمایت کنیم.

مالکی: صرفنظر از محاسن گفتگو و غلبه منطق گفتگو بر جنگ و تنش این یک اقدام خاص سیاسی و حقوقی است ابعاد سیاسی در شأن کانون نیست ولی از اینجا مسأله وارد مباحث حقوقی می شود در خصوص مسائل اساسی حقوقی و تاریخ ساز اگرکانون موضع گیری نکند کجا باید اعلام موضع کند دولت هم انتظار دارد ما کمک کنیم بیانیه باید مشتمل بر بیم و امید باشد تذکر دهیم که مواظب حقوق مردم باشند به نوعی که تفسیر بردار باشد توافق نوشته نشود. کانون باید موضع گیری کند بیانیه ای عالمانه و حاوی هشدار و اعلام اینکه کانون برای هر گونه کمک حقوقی تخصصی آمادگی دارد.

جندقی: کانون وکلا مرجعی حقوقی است و با نظر دیگری به آن نگاه می کنند. زحمات تیم مذاکره کننده قابل تقدیر است اما ما هنوز از محتوای مذاکرات خبر نداریم. اعلام نظر را بگذاریم بعد فعلا یک سبد گل برای تشکر بفرستیم.

امینی: پیشنهاد من سه بخش است : ۱- سبد گل بفرستیم برای نهاد ریاست جمهوری، وزیر امور خارجه و رئیس انرژی اتمی ۲- شخصی را مأمور کنیم برای تشکیل همایش در اواخر اردیبهشت ۳- به مسئولان نامه بنویسیم و از تلاش آن ها تقدیر کنیم و جنبه هایی را تذکر  دهیم ولی بیانیه ندهیم.

فرض پور: بابت تحریم، ایران سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار ضرر می کند ما باید دولت را تقویت و حمایت کنیم.

سردارزاده: سبد گل بفرستیم و نامه تقدیر بنویسیم و رسانه ای کنیم ولی بیانیه لازم نیست.

حامدتوسلی: نکات مثبتی در بیانیه هست بیانیه تأییدی بنویسیم و به نقش حمایت های بی دریغ مقام رهبری هم اشاره کنیم.

کامیار: در این مسأله که مهم ترین مسأله چند دهه اخیر کشور است نباید بی تفاوت بود جای عافیت طلبی نیست. نقش کانون بر خلاف سایر نهادها صرفاً حمایتی نیست بلکه خود اقدام کانون در موفقیت این پروسه کمک می کند و موجب تقویت موضع ما می شود.

محمدنبی: این کار با تمام وجود انجام شده است ایران مشمول فصل هفتم بود ولی با این وجود از یک حمله نظامی جلوگیری شد در حالی که هر کشوری مشمول فصل هفتم بود به جنگ کشیده شد این محل سکوت یا مخالفت نیست. نگران مخالفت با لایحه جامع نباشید.

نهایتاً رأی گیری و اعلام موضع کانون به اتفاق آرا تصویب شد.

سپس در خصوص نوع اقدام که در قالب صدور بیانیه یا نامه تشکر باشد صحبت شد و با ۷ رأی موافق مقرر شد بیانیه ای صادر شود.

آنگاه در خصوص محتوای بیانیه صحبت شد.

شهبازی نیا: چون به نام کانون است نباید وارد محتوا و ماهیت کار بشویم در شأن ما نیست بدون اطلاع نظر بدهیم.

نجفی توانا: از مدیریت گفتگو و نتایج مرتبت بر آن تشکر کنیم.

رأی گیری شد و با ۱۰ رأی موافق تصویب شد بیانیه صرفاً در خصوص اقدام هیأت مذاکره کننده بدون ورود در ماهیت تفاهمات باشد و آقای شهبازی نیا مأمور تهیه متن بیانیه شد.

نجفی توانا: تقاضایی با چند امضا واصل شده است راجع به اعلام موضع در قبال سریال هایی که سال هاست به نهاد وکالت تعرض و اهانت می کند. باید نقد را البته بپذیریم و تحمل کنیم. اما نقد با توهین فرق دارد مخرب نیست برخی جملات هدفدار نیست لودگی هنری است البته مواردی هم هدفدار است ما در این موارد با هر مقامی برخورد کرده ایم هفته قبل به رئیس قوه نامه نوشتم که به جناب محسنی اژه ای تذکر بدهید که ادبیاتش نسبت به وکلا توهین آمیز است اینجا هم می توانیم با خانه هنرمندان دیالوگ داشته باشیم یا به صداوسیما نامه بنویسیم شاید از صدور بیانیه مؤثرتر باشد.

مالکی: کسی مخالف نشاط و شادی نیست تفاوت طنز و توهین معلوم است تفکیکی بین کار هنری و متهم کردن باید قایل شویم. کاری که الان در این سریال می شود و در ۱۵ سال گذشته هم بوده است اگر وکیل را به عنوان  دلال و کلاهبردار نشان بدهند این توهین است اگر در اولین بار که توهین شد واکنش جدی انجام می شد مطمئناً تکرار نمی شد.

جندقی:ما در موارد قبلی اقدام کردیم حتی شکایت کیفری هم کردیم ولی به نتیجه نرسید.

کامیار:طبعاً حمایت از قشر وکیل در قبال توهین در سریال ها لازم است اما نه از راه بیانیه بلکه بهترین روش در قبال هنر حمایت از طریق هنری است که از وکالت دفاع کنیم در قبال انتقادات مسلماً باید سعه صدر داشته باشیم البته برخی از این انتقادات گاه بر ما وارد است و باید برای اصلاح خودمان هم تلاش کنیم.

شهبازی نیا: اگر بخواهیم علیه هنری که به وکالت انتقاد و حمله کرده است اقدام کنیم قبل از همه باید از شکسپیر انتقاد کنیم که در یکی از کتاب هایش می گوید باید قبل از هر چیز وکلا را بکشیم.

ضرابی: واکنش ما در این حد بدتر می کند و کارساز نیست.

سمامی: اگر عناوین مجرمانه منتسب کنند می توان عکس العمل نشان داد ولی در جایی که صرفاً انتقاد است موضع گیری و شکایت صحیح نیست.

سردارزاده: ما هم می توانیم فیلم تهیه کنیم برای مقابله می توانیم از طریق هنری برخورد کنیم اما راه طنز را نبندیم.

مصباح: این بحث یک سیاست است که در سازمان صداوسیما وجود دارد و امثال مدیری اجازه پیدا می کنند که این حرکات را انجام دهند طنز با لودگی فرق دارد باید به این اعتراض کنیم و تغییر این سیاست را بخواهیم این سریال هم تمثیلی ذکر شود.

حامدتوسلی: کار مدیری فراتر از توهین به وکالت است باید واکنش نشان دهیم.

نهایتاً راجع به اصل موضع گیری کانون رأی گیری شد. کسی موافق نبود.

نجفی توانا: اگر من نامه ای بنویسم برای آقای سرافراز و به سیاست آن ها اعتراض کنم خوب است با خانه سینما هم جلسه ای دارم آنجا هم بحث خواهم کرد.

این پیشنهاد به رأی گذاشته شد با ۷ رأی موافق تصویب شد.

دستور بعدی دیدار نوروزی مطرح شد.

نجفی توانا: سه شنبه آینده دیدار نوروزی در هتل استقلال برگزار می شود وکلا ۳۵ هزار تومان از منو را خواهند داد و بقیه اش تا ۷۶هزار تومان را کانون می دهد قبلاً ۱۰۰ هزار تومان بود که همکاران ۴۵ هزار تومان می دادند امسال برای اینکه فشار کمتری بیاید غذا با حفظ کیفیت به قیمت کمتری سفارش شد.

دستور بعدی شرح وظایف کارآموزی مطرح شد ماده ۲۳ بررسی و بررسی ماده ۲۴ تا ۲۷ به جلسه بعد موکول شد و مقرر شد آقایان کمیلی و امینی با بررسی مجدد این مواد پیشنهادات قابل قبولی را به هیأت مدیره ارائه دهند.

جلسه ساعت ۱۵/۱۳ مقارن با اذان ظهر پایان یافت.

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه ۸۳ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکزبه تاریخ : ۱۸/۰۱/۹۴

شروع جلسه : ساعت ۹/۳۰         پایان جلسه : ساعت ۱۳/۱۰

غایبین : آقایان جندقی (محاکمه همزمان)- کریمی(کسالت پدر)- شهبازی نیا

جلسه با حضور آقایان نجفی توانا- محمدنبی-دیوسالار- سمامی- کامیار- حامدتوسلی-احمدی لاکلایه- سردارزاده- علیزاده طباطبایی رسمیت یافت و با تلاوت کلام اله مجید آغاز شد آنگاه صورتجلسه قبل قرائت شد.(آقای مصباح ساعت ۳۵/۹ وارد شد.)پس از آن برخی از اعض انطق پیش از دستور ایرادکردند.

نجفی توانا: صدور بیانیه کانون در خصوص مذاکرات سوئیس بازخورد خوبی داشت جناب ظریف تشکر کرد و قرار شد در همایش شرکت کنند از جناب طباطبایی تقاضا دارم با توجه به سال نو و گذشت سال ها از زندانی بودن همکاران وکیل نامه ای بنویسند که از طرف کانون تقاضای اعمال تخفیف با استفاده از ظرفیت قانونی در خصوص آنان بکنیم. از سوی دانشکده علمی کاربردی کانون برنامه ای آموزشی تخصصی تهیه شده است به نظرم باید هر سه سال یکبار برای وکلا برنامه بازآموزی بگذاریم خیلی از وکلا با قوانین لاحق و رویه های مرتبط آشنا نیستند. وضع بازرسی در مجتمع ها را مطلوب نمی دانم اما همین که مسئولان استان موافقت کردند که درب جداگانه ای بگذارند شروع خوبی است قول داده اند که توسعه دهند.

سمامی: پیشنهاد می کنم در کانون محلی راه اندازی شود برای پاسخگویی به مسائل و مشکلات کارآموزان و از وکلای باتجربه هم برای اداره اش انتخاب کنیم. در باب آموزش اجباری وکلا توجه دارید که در سایر مشاغل مثل پزشکی داروسازی روانشناسی کلاس های بازآموزی دارند که حتی برای تمدید پروانه کار خود باید این دوره ها را بگذرانند اما این کلاس ها برای آن ها امتیاز هم ایجاد می کند ولی ما در کانون چه امتیازی می دهیم؟ به نظرم باید امتیازاتی در نظر بگیریم برای این امر مثلاً در سایت اطلاعات جامع تری بگذاریم تخصص هایشان را درج کنیم.

نجفی توانا: در فکر توسعه فضای ساختمان از طریق افزایش دو طبقه به ساختمان هستم یا اینکه محل جدیدی بخریم.

سردارزاده: توصیه می کنم که اساتید اختبار از کارآموزان خودشان امتحان نگیرند موجب تهمت می شود.

حامدتوسلی: گذاشتن موارد متعدد در دستور جلسات خوب نیست امروز ۱۰ مورد در دستورداریم. پیشنهاد     می کنم که کمیته کارآموزان درست کنیم و از برجسته های کارآموزان هم که استاد هستند یا شخصیت های برجسته دارند برای آن استفاده کنیم تا مثل سایر کمیسیون ها مشکلات و مسائل را جمع آوری و به هیأت مدیره منعکس کنند. در خصوص ارتقاء سطح علمی وکلا گرچه خوب است اما متأسفانه الان کارها بیشتر با زدوبند پیش می رود بحث علمی جایگاهی ندارد و این شیوه علاقه به علم را کاهش می دهد.

نجفی توانا: وضع نابسامان باعث نمی شود اصول را رها کنیم ما وظیفه پاسداشت از قانون را داریم می توان با مقاومت شرایط را تغییر داد و اصلاح نمود.

محمدنبی: در روز ۲ و۳ اردیبهشت با همکاری CILSهمایشی ترتیب داده ایم که خوشبختانه متقاضیان هم زیادند هزینه ورودی آن سه میلیون ریال است البته برای کارآموزان و دانشجویان تخفیف دارد. رؤسای کانون ها اگر شرکت کنند از هزینه معاف می باشند.

نجفی توانا: الان شرایط مملکت به گونه ای است که کم کم بحث سرمایه گذاری خارجی در کشور مطرح می شود خیلی ها تقاضای همکاری دارند باید وکلا را برای این وضع آماده کنیم باید با زبان و تجارت بین الملل آشنا شوند و تشویق کنیم که  در این گونه همایش ها شرکت کنند.

آنگاه دستورات جلسه مطرح شد.

دستور اول دیدار نوروزی

نجفی توانا: در این دیدار قصد داریم از شاگردان ممتاز اول تا ۵ و رتبه یک ایثارگران آزمون سال ۹۳ و همچنین از آقای کمیلی و خانواده مرحوم طوسی تقدیر کنیم در صورتی که هیأت مدیره تصویب کند.

هیأت مدیره پیشنهادات مذکور را تصویب کرد.

دستور بعدی گزارش از بیمه های تکمیلی مطرح شد.

محمدنبی: کمیسیون رفاه پس از بررسی ابعاد مختلف با برخی مسئولان بیمه ها مستقیم وارد مذاکره شد یکی از آن ها که بهتر بود بیمه ایران است که قراردادی را پیشنهاد کرده است گرچه صد هزار تومان بیشتر می پردازیم ولی پرداخت آن ها نامحدود خواهد بود.

مصباح: بیمه SOS توانایی های خوبی دارد و خصوصی است و بیمه ایران و سایر بیمه های دولتی درصدد جلب رضایت مشتری معمولاً نیستید و در ارائه خدمات کاهلی می کنند.

نجفی توانا: برخی اعضا که خودشان برخورد مستقیم داشتند نسبت به خدمات SOSانتقاد داشتند. از زمانی که رقابت مطرح شده است بیمه ها وضعشان فرق کرده است و بیمه ایران هم بهتر شده است من خواستم هر بیمه ای که پیشنهاد بهتری ارائه داد همان را بررسی کنند. البته وکلا هم حق انتخاب داشته باشند.

احمدی لاکلایه: ما بیمه آسیا، ایران، البرز و SOS را بررسی کردیم هم حق بیمه و هم خدمات ارائه شده بیمه ایران از بقیه بهتر بود برای کانون ۱۰% هم سود عملیات در نظر گرفته است. با چند بیمارستان خصوصی و دولتی هم صحبت کردم آن ها هم از بیمه ایران راضی بودند.

سمامی: کمیسیون رفاه بررسی های وسیعی کرد با تمامی بیمه ها وارد مذاکره شد با مدیرعامل بیمه ایران مذاکره شد ایشان به همکاران ما اطمینان داد که تمام شرح خدمات عیناً اجرا خواهد شد. به نظر کمیسیون بهترین شرایط را بیمه ایران پیشنهاد داده است.

احمدی لاکلایه: پیشنهاد بعدی هم بیمه آسیا است.

سردارزاده: به نظر من هم که از نزدیک بررسی کردم بهترین امکانات را بیمه ایران می دهد.

دیوسالار: بیمه سامان هم اگر بررسی شود خوب است.

حامدتوسلی: باید توجه کنیم که قرارداد ما جامع وکامل باشد بندی پیش بینی کنیم که ما را دور نزنند نظارت دائمی لازم است.ضمناً طرف قرارداد فقط یک شرکت بیمه ای باشد با وجودی که وکلا مختار برای مراجعه هستند ولی هر چه بیمه شدگان بیشتر باشند تخفیف بیشتری در سال می گیریم.

(دکتر مالکی ساعت ۱۰/۴۰ وارد شد.)

کامیار: در بحث انعقاد قرارداد حتماً لازم است از مشورت یک متخصص بیمه ای در کنار وکیل متخصص و آگاه بهره بگیریم به علاوه از شرکت های بیمه دولتی انتظار خدمات برجسته نداشته باشید آن ها تقریباً هیچ انگیزه ای برای رقابت و جلب رضایت مشتری ندارند.

نجفی توانا: با جمع بندی نظرات همکاران ۲ پیشنهاد مطرح است اول اینکه یک شرکت بیمه انتخاب شود گرچه وکلا همه برای مراجعه به سایر شرکت ها هم اختیار داشته باشند دوم اینکه شرایط بیمه های مختلف را اعلام کنیم تا خود وکلا انتخاب کنند بدون اولویت بخشی.

هر دو پیشنهاد به رأی گذاشته می شود پس از رأی گیری پیشنهاد اول ۴ رأی و پیشنهاد دوم ۵ رأی آورد.

نجفی توانا: با این وصف در جلسه بعدی مجدداً مطرح می کنیم.

(آقای دیوسالار برای شرکت در جلسه دادرسی ساعت ۱۱/۱۰ جلسه را ترک کرد.)

مالکی: تا جلسه بعدی حتماً نظر یک مشاور بیمه ای را هم راجع به قرارداد پیشنهادی اخذ کنید.

سپس دستور بعدی همکاری با وکلای ماده ۱۸۷ مطرح شد.

مصباح: در گذشته مصوبه ای داشتیم که این همکاری ممنوع بود و جزء نظامات محسوب می شد بهتر است زمانی که لایحه جامع این مسأله را حل کرد موضع خود را تغییر دهیم مسائل انتظامی ما یکی نیست مشکلات فراوان اجرایی خواهد داشت نظام آموزش و تربیت یکی نیست.

علیزاده طباطبایی: من با همکاری موافقم قوه قضائیه با وجودی که قانون منقضی شده باز پروانه داده است تصمیم قبلی به نظرم منطقی و قانونی نبوده است با توجه به لایحه جامع وکالت زمینه یکی شدن را بایدبه نفع تصمیم کانون فراهم کنیم.

سردارزاده: الان خیلی از همکارانمان با آن ها دفتر مشترک دارند ولی چون ممنوع است با مشکلاتی مواجهند من موافقم که اگر بتوان مشکلات را برطرف کرد تا بتوانند پرونده مشترک بگیرند.

سمامی: در عمل این همکاری هست و من موافقم آن ها با ما ارتباط داشته باشند.

مالکی: ماده ۱۸۷ از اساس مخالف قانون است آئین نامه اجرایی آن هم مخالف قانون است در ماده ۱۸۷ به کسی اجازه وکالت داده نشده بود. موضع کانون در قبال این مسأله تغییری نکرده است. همکاران ما هم همین دیدگاه را دارند. قدر متیقن کسانی که تا پایان برنامه سوم پذیرفته شده اند قابل قبول است. البته در عمل امکان تمایز نداریم ممکن است دچار تناقض شویم. البته بیش از نصف دارندگان پروانه ۱۸۷ مشمول ماده ۸ هستند و اگر مایل باشند می توانند از کانون تقاضای پروانه کنند می توان اطلاعیه ای داد و این موضوع را اعلام کرد.

(آقای فرض پور ساعت ۱۱/۲۰ وارد شد.)

(خانم ضرابی ساعت ۱۱/۲۵ وارد شد.)

نجفی توانا: اگر به صورت رسمی و علنی همکاری شودممکن است موجب بروز شبهاتی در بحث قانون مندی اقدامات انجام شده چنانچه از زمان اعتبار قانون مذکور گردد  با این حال فراموش نکنیم که آن ها هم فرزندان ما و این کشور هستند.

فرض پور: در ادوار گذشته هم این پیشنهاد طرح ولی رد شده است در اتحادیه هم رد شد. پذیرش آن ها پس از انقضای مدت برنامه سوم غیر قانونی بوده است.

حامدتوسلی: در شرایط فعلی اگر بنا به تعامل باشد آن ها هم می توانند به ما در پیشبرد لایحه به سمت اهداف کانون کمک کنند من هم در دوره ۲۶ مخالف بودم ولی الان وضعیت فرق کرده است این امر به ضرر کانون نیست و باعث می شود حامی کانون بیشتر شود.

سمامی: مصادیق همکاری متفاوت است امضای وکالتنامه مشترک، امضای وکالتنامه مستقل با موکل مشترک توکیل به ماده ۱۸۷ حضور در یک دفتر دارد دادخواست مشترک با ۲ وکالتنامه مستقل و امثالهم. پس اول مصادیق همکاری را معین کنیم تا مشکل همکاران ما کمتر شود.

نجفی توانا: این تصمیم حساس است آن را بهتر بپرورانیم و بعد تصمیم بگیریم برخی اعضا هم نیستند.

حامدتوسلی: الان ۱۲ نفر صاحب رأی حاضرند.

کامیار: چون بررسی این موضوع با حضور برخی اعضای محترم هیأت مدیره که سال ها است در این جهت در تصمیمات حاضر بوده و از سابقه امر اطلاع دارند بهتر است و تصمیم دقیق تری گرفته می شود الان از دستور خارج شود تا با حضور آن ها بررسی و اتخاذ تصمیم کنیم.

نهایتاً هیأت مدیره تصمیم گرفت برای بررسی بیشتر موضوع از دستور خارج و روز یکشنبه مجدداً در دستور بیاید.

سپس دستور بعدی مطرح شد که بحث پروژه سعادت آباد است.

سردارزاده: قبل از طرح دستور قرار بود در جشن دیدار نوروزی از کارمندان نمونه کانون هم تقدیر شود لطفاً در نظر داشته باشید.

نجفی توانا: از جناب مصباح و محمدنبی تقاضا دارم مصادیق را تعیین کنند.

آقای جنتی عضو و نماینده کمیسیون ساختمان در جلسه حاضر شد.

نجفی توانا: کمیسیون قبلی ساختمان به اتفاق آرا با توجه به هزینه سنگین احداث پروژه تصمیم گرفت ساخت پروژه متوقف شود. با ترمیم اعضای کمیسیون تصمیم گرفتند چون مبالغی هزینه شده است اگر بسازیم بهتر از رهایی است. لذا مقرر شد یک بررسی فنی بشود. از جناب جنتی خواهش کردیم با اعضای کمیسیون بررسی دقیق تری بکنند و گزارش تهیه کنند این گزارش تهیه شد و متضمن این مطلب است که از نظر مطالعات اقتصادی ساخت پروژه به نفع کانون نیست البته جناب جندقی با ساخت موافق است.

جنتی: تمام جامعه وکالت دنبال بهره برداری از این پروژه هستند اما هر هدفی نیاز به ابزار دارد الان طبق گزارشات موجود در پرونده ۳۲ میلیارد تومان هزینه لازم داریم برای ساخت پروژه به علاوه برای ادامه ساخت و رسیدن به مرحله ای که بتوان کار را موقتاً رها کرد ۱۵ میلیارد نقدینگی لازم است که باید ظرف شش ماه تأمین شود. تا حالا ۷۰۰تا ۸۰۰ میلیون تومان هزینه شده است ولی کارهایی که انجام شده است به جز جواز باید همه کنار گذاشته شود زیرا با نیازهای ما هماهنگ نیست و به علاوه بسیار هزینه بیشتری دربردارد. نقشه ها هم به درد نمیخورد و باید دوباره شروع کرد.

علیزاده طباطبایی: با احترام به نظر ایشان اما من قبول ندارم. نقشه ها را شرکت شارستان که شرکت بزرگی بوده کشیده است پول کلانی هم داده ایم اگر مناسب نیست باید شارستان جوابگو باشد. پیمانکارهایی داریم بسیار قوی که ظرف دو ماه می سازند به علاوه پول هم داریم و می توانیم تأمین کنیم که در ۱۸ ماه آنجا را بسازند. جامعه وکلا  جایی برای تفریح ندارد.

سمامی: اگر تعطیل کنیم آیا این سرمایه قابل انتقال هست کاربری و استفاده ما از این نقشه ها چیست؟

حامدتوسلی: جناب جنتی در امور اقتصادی اشراف دارد با نظر ایشان موافقم ضعف مالی داریم اگر بتوانیم شریک بگیریم برای ساخت یا اداری و تجاری بسازیم که درآمد ایجاد کند خوب است.

(آقای امینی ساعت۱۲وارد شد.)

مالکی:  طبق گزارش آقای جنتی ۷۰ تا ۸۰% اقدامات محکوم به نقض است. متخصصان گفته اند نقشه های فعلی اشکال جدی دارد و اجرای آن مشکل ساز است. در دوره های قبل شتابزده عمل کردیم استارت این کار نیاز به هزینه و بودجه دارد و مشارکت هم به نفع ما نیست و برای این پروژه مقرون به صرفه نیست. کانون می تواند دنبال تغییر کاربری باشد و مثلاً طبقه اول را تجاری کند در کمیسیون این تصویب شد که بررسی شود مدیر داخلی هم مأمور بررسی شد ولی دیگر کمیسیون جلسه ای تشکیل نداد.

مصباح: به طور کلی در زمین ۲۰۰۰ متری نمی توان چیزی ساخت که جوابگوی ۲۰ هزار وکیل باشد جای وسیع تری لازم است که تناسب با نیازمان داشته باشد.

ضرابی: اگر نقشه ها مناسب نیست مهندسان مشاور باید جوابگو باشند. می توانیم شرکت سهامی تشکیل دهیم. بخشی از سهام را به خود وکلا بفروشیم ولی متوقف کردن پروژه توجیه ندارد.

سردارزاده: من به عنوان عضو کمیسیون ساختمان انتخاب شدم ولی هیچ کس به من جلسات را اطلاع نداده است در جلسه ۷۷ پیشنهاد دادم که در پروژه بنای تجاری هم اضافه شود. اگر باشگاه می خواهیم باید زمین یک هکتار باشد و لااقل ۵ هزار نفر سالن آن گنجایش داشته باشد کتابخانه زمین ورزش استخر و سایر امکانات هم باید داشته باشد.

(آقای کاکاافشار ساعت ۱۲/۳۰ وارد شد.)

احمدی لاکلایه: آقای جنتی زحمات زیادی کشیدند مخصوصاً برای گرفتن جواز ساخت. ما سال ها است به وکلا قول باشگاه را داده ایم و باید ادامه بدهیم. مهم است که آیا ما اختیار معاوضه زمین را با زمین دیگر داریم یا خیر.

فرض پور: این پروژه از سال قبل مطرح استو ما قبلاً به این نتیجه رسیدیم که پول ما کفاف نمی دهد باید قرض بگیریم یا کمک بلاعوض. از وکلا تقاضای کمک کردیم که جمعاً ۱۵۰ میلیون تومان کمک کردند لذا برای تأمین بودجه آن باید فکر دیگری بکنیم. به نظرم با توجه به تورم هزینه احداث نه ۳۵ میلیارد بلکه بالای ۵۰ میلیارد تومان خواهد شد این مکان و ساختمان هم کفاف نیازهای جامعه وکلا را نمی دهد و لااقل یک هکتار زمین لازم داریم الان وضع نقدینگی کانون مناسب نیست وام هم سود سنگینی دارد.

کامیار: افزایش ساخت و سازها که مورد نظر همکاران است نقدینگی مورد نیاز را افزایش می دهد زمین بزرگتر در خارج از تهران اصلاً مناسب نیست و نمی توان کارگاه و کلاس و سخنرانی در آن به دلیل دوری برگزار کرد طبق گزارش جناب جنتی اگر پول باشد ساخت آن ایرادی ندارد لذا باید بررسی شود که آیا توان مالی کانون با اخذ تسهیلات یا کمک یا برداشت از موجودی کافی است یا خیر این باید بررسی و اعلام شود والا تغییر جا و توقف پروژه مصلحت کانون نیست.

محمدنبی: مشاوران فعلی هم که آمدند و کارهایی را اصلاح کردند در نقشه و پروانه مدعی طلب هستند. ضمناً در سند قیدی از عدم حق واگذاری نشده است ولی طبق قانون اراضی واگذاری از سازمان زمین و مسکن بدون اجازه آن ها قابل انتقال نیست. گزارش جناب جنتی بسیار زیبا است از دور ریختن هزینه باید جلوگیری کرد ما با کسری موجودی مواجه هستیم به صندوق حمایت بدهیکاریم و حقوق ماهیانه کارمندان را هم با مشکل می دهیم.

نجفی توانا: آیا پروژه در زمین فعلی کفاف می کند؟ اگر بلی آیا توان مالی ساخت آن را داریم؟ یا باید جابجا کنیم در جایی دیگر و با زمینی بزرگتر.

جنتی: شرکت شارستان معتبر است ولی نقشه آن ها مقرون به صرفه نیست، شریک گرفتن امکان دارد ولی در هیأت مدیره قبلی بحث شد که در شأن کانون نیست که زیر باشگاه فروشگاه باشد ولی می توان در طبقات بالا دفاتری برای وکلا درنظر گرفت. شرکت سهامی هم جواب نمی دهد اگر تمام وکلا سهم بخرند خوب است ولی اگر گروهی بیایند مشکل ساز است به علاوه این پروژه پس از راه اندازی سودآور نیست پیشنهاد من این است که کاربری زمین را از وضع فعلی که فرهنگی ورزشی است به کاربری ارزشمندی تبدیل کنیم و سپس بفروشیم و زمین مناسب دیگری بگیریم با شهرداری و منابع طبیعی می توان در این خصوص مذاکره کرد گرفتن وام به مصلحت نیست اگر ۱۵ میلیارد تومان داریم من تعهد می کنم ظرف شش ماه به سقف و ستون برسانیم و سپس متوقف کنیم که خطرساز هم نباشد. البته اگر قصد فروش باشد هر گونه احداث بنا موجب افت قیمت زمین می شود.

نهایتاً در خصوص فروش زمین فعلی پس از تغییر به کاربری مناسب با ارزش افزوده و سپس فروش زمین خرید بزرگ تر و در محل دیگری رأی گیری شد و از ۱۲ رأی ۱۰ رأی اعلام موافقت کردند.(کامیار به ثبت  رأی مخالف خود تأکید کرد.)

نجفی توانا: لازم است با توجه به این تصمیم ظرف یک ماه برای کاربری و جابجایی با شهرداری مذاکره شود آقای جنتی و مالکی و طباطبایی مأمور این امر باشند.

جلسه ساعت ۱۳/۱۰ مقارن اذان ظهر پایان یافت و بررسی سایر دستورات به جلسه بعدی موکول شد.

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه ۸۴ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکزبه تاریخ : ۲۳/۰۱/۹۴

شروع جلسه : ساعت ۹/۳۵        پایان جلسه : ساعت ۱۳/۱۰

غایبین : آقایان فرض پور(کسالت)- جندقی- کریمی- شهبازی نیا- سردارزاده- خانم ضرابی

جلسه با حضور آقایان نجفی توانا- مصباح- محمدنبی- مالکی- امینی- دیوسالار- کامیار- حامدتوسلی- کاکاافشار- احمدی لاکلایه- علیزاده طباطبایی رسمیت یافت و با تلاوت کلام اله مجید آغاز گردید آنگاه صورتجلسه قبل قرائت شد. سپس برخی اعضا به شرح زیر نطق کردند.

(دکتر نجفی توانا ساعت ۹/۴۵ وارد شد.)

نجفی توانا: پیرو اتفاقی که در جده واقع شده است برخی دوستان توصیه کردند که کانون موضع بگیرد واقعاً در این شرایط دلیلی برای سفر به عمره وجود ندارد. البته اینجانب از دید علمی اظهارنظر در رسانه ها داشته و عمل را مجرمانه و در چارچوب صلاحیت کیفری، وظیفه حکومت محلی جهت پیگرد و مجازات اعلام نموده ام .ضمناً در جلسه سه شنبه انتخاب هیأت رئیسه خواهیم داشت.

سمامی: در دیدار نوروزی بهتر است به جای یک نفرچند نفر کارمندان کانون تشویق شوند. لااقل ۶-۷ نفر باشد چون زحمتکش و فعال در کارمندان کانون زیادند. در مورد کمیسیون ها حسب اعلام دکتر محمدنبی

برخی اعضا در جلسات حاضر نمی شوند برخی هم درخواست هایی داده اند که رسیدگی نشده است. در دستور جلسه قرار دهید این امر را تا در سال جدید با طراوت و شادابی حرکت کنیم.

کامیار: در اسفند سال گذشته دو اقدام بسیار خوب انجام شد یکی جشن استقلال و دیگری جشن خیریه محک و از طرفی سیاست شفاف سازی مالی و بودجه بندی جزء سیاست های جدید است از هیأت رئیسه تقاضا دارم شفاف سازی نسبت به هزینه این دو مراسم با ذکر ریز هزینه ها انجام شود کاری که در مورد همایش دفاع مقدس انجام شد خوب بود هم قبلاً بودجه را تعیین کردیم هم بعداً کسر بودجه را تصویب کردیم و بنده هم ارقام ریز هزینه ها را اعلام کردم بهتر است به آن یکی اکتفا نشود و گزارش مالی دادن به نیت حسنه ای تبدیل بشود. انتخاب هیأت رئیسه به نظر می رسد باید پس از ۲۷ فروردین انجام شود که هیأت مدیره جدید کارش آغاز شد.

مالکی: از دوستان نایب رئیس می خواهم کمیته های الف و ب را تشکیل بدهند مدتی است تشکیل نشده است در امور کانون باید همفکری شود و هم به نایب رئیس کمک شود. ضمناً از همکاران تقاضا دارم نسبت به لایحه ترویج فرهنگ وکالت  دیدگاه های خود را به من منتقل نمایند.

علیزاده طباطبایی: در ارتباط با بحث مسأله فرودگاه جده خوب است توجه شود که تلاش های گسترده ای ظرف یکسال اخیر انجام شده تا اقدامات فیمابین را گسترش دهد و این مسأله هم در همین راستا ست تا به جنگی رودررو منجر شود و طرفین منابع اقتصادی و زیر ساخت های یکدیگر را نابود کنند. بنابراین نباید این مسائل را که موجب به هم خوردن رابطه است دامنه دار کرد.

(ساعت ۱۰  آقای سمامی جلسه را ترک کرد.)

حامدتوسلی: در موضوع انتخاب اعضای جایگزین کمیسیون ها چند کمیسیون باقی ماند و قرار شد بیشتر مطالعه کنیم و افراد شایسته را شناسایی کنیم اما متأسفانه طرح آن در هیأت مدیره فراموش شد. در مورد مسأله فرودگاه جده نباید احساسی عمل کنیم اما این امر خیلی غیرمتعارف است و کانون هم می تواند عکس العمل نشان دهد. مثل نامه ای که برای صداوسیما نوشته شد و خیلی ظریف مسأله طرح شد. اینجا هم به همین نحو می توانیم عمل کنیم. جلسه دیروز با مرکز پژوهش ها خوب بود ممنونم از کسانی که موجب برگزاری این جلسه شدند. بسیاری از نمایندگان آگاه نیستند و وقتی با آن ها صحبت می کنیم متحول می شوند.

نجفی توانا: جلسه دیروز حاصل تلاش آقای غفور پاک نهاد بود.

دیوسالار: انتشار موضوع عربستان باعث وهن و هتک حرمت ملی شده است مسأله بیشتر سیاسی است و نباید کانون با موضع گیری خود به رسوایی بیشتر آن کمک کند. کانون دخالتی نکند بهتر است.

نجفی توانا: شعبه ۵۴ تجدیدنظر حکمی صادر کرده که محکومیت همکارمان خانم ستوده از ده سال محرومیت از اشتغال به وکالت به ۲ سال تقلیل یافته است این را به فال نیک می گیریم پس از مذاکره با وکلای ایشان تدبیری باید بیندیشیم برای آینده حرفه ای ایشان البته ایشان مطالبی غیر واقعی به هیأت مدیره کانون نسبت داد ولی با اغماض و گذشت برخورد کردیم. به نظر می رسد که قوه قضائیه بنا ندارد حالت مقابله و درگیری شدید با کانون را ادامه دهد و در مسیر تقابل متقابل گام بر می دارد.

آنگاه دستورات جلسه مطرح شد.

دستور همکاری وکلای کانون با اعضای ماده ۱۸۷ طرح شد.

دیوسالار: تا قبل از تعیین تکلیف لایحه بهتر است این امر مسکوت بماند.

مصباح: با کسانی که در دوره قانونی برنامه سوم توسعه پروانه گرفته اند مسأله ای نداریم ولی بحث ما سازمان موازی است در حال حاضر بحث لایحه جامع مطرح است به قبول همکاری کشیدن خط بطلان به تمام مواضع قبلی ما است.

کامیار: بین دارندگان پروانه قانونی ۱۸۷ و غیرمجاز قائل به تفکیک و همکاری با گروه اول را بلامانع اعلام کنیم.

پیشنهاد مسکوت ماندن بحث به رأی گذاشته شد و با ۸ رأی موافق تصویب شد.

دستور بعدی طرح دفاتر خدمات قضایی مطرح است.

محمدنبی: در جلسه ای که با آقای شهریاری معاون انفورماتیک قوه قضائیه برگزار شد توافق شد که در یکصد دفتر وکلا به عنوان پایلوت این امکان فراهم شود که از دفتر خودشان اقدامات حقوقی را انجام دهند همچنین مقرر شد کمیته ای مشترک تشکیل شود تا مسائل و مشکلات این سیستم بررسی و اعلام شود آقای مصباح و مالکی به عنوان نمایندگان کانون تعیین شدند. در سایت اطلاعیه دادیم که هر ایرادی وکلا دارند اعلام کنند ولی با کمال تعجب فقط یک نفر نظریه کتبی ارسال کرد.

مالکی: اصل راه اندازی این دفاتر خلاف قانون است گرچه اصل ارائه خدمات الکترونیکی قضایی ضروری است. لذا با وجود نقد، می توانیم همکاری کنیم. صد وکیل هم معرفی کنیم ولی دفاتری باشد که هم قابلیت دارند و هم انگیزه.

مصباح: به نظرم یک بار دیگر از همکاران دعوت کنیم هر ایرادی در این سیستم شناسایی کرده اند به ما اطلاع دهند.

کاکاافشار: در سیستم فعلی تعاریف دعاوی محدود است و آقای شجاعی هم معاون حل اختلاف می توانند کمک کنند.

کامیار: خوب است برای شناسایی ۱۰۰ وکیل فراخوان بدهیم تا هر کس امکانات سخت افزاری مناسب دارد و مایل است اعلام آمادگی کند.

این پیشنهاد به اتفاق آراء تصویب شد.

سپس دستور بعدی ادامه بررسی شرح وظایف کارآموزی مطرح شد مواد ۲۳ تا ۲۵ بررسی و پس از اعمال اصلاحاتی تصویب و ادامه بررسی به جلسه بعدی موکول شد.

آنگاه دستور بعدی بررسی تقاضای همکاران مطرح شد.

جلسه ساعت ۱۳/۱۰ پایان یافت و ادامه دستورات به جلسه بعدی موکول شد.

صورت خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه ۸۵ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکزبه تاریخ : ۲۵/۰۱/۹۴

شروع جلسه : ساعت ۹/۳۰        پایان جلسه : ساعت ۱۲/۴۵

غایبین : آقایان فرض پور (کسالت)- جندقی- کریمی(فوت پدر)- ضرابی

جلسه با حضور آقایان مصباح- محمدنبی- مالکی- دیوسالار- سمامی- کامیار- حامدتوسلی- کاکاافشار-احمدی لاکلایه- سردارزاده- علیزاده طباطبایی رسمیت یافت. پس از تلاوت کلام اله مجید برخی از اعضامطالبیبه شرح زیر بیان کردند.

(دکتر توانا و دکتر امینی ساعت ۹/۴۵ وارد شدند.)

نجفی توانا: پدر آقای دکتر کریمی دار فانی را وداع گفته اند عرض تسلیت دارم پدر آقای بزرگ پناه از همکاران نیز فوت کرده اند امید که با درک این سرنوشت محتوم در رفتارمان سلامت را پیشه کنیم. امروز در محل معاونت رئیس جمهور تفاهم نامه محیط زیست را امضاء می کنیم ساعت ۱۳/۳۰ قرار برای امضا است. ایشان هم در آینده نزدیک از کانون دیدار خواهد کرد. در خصوص نامه کانون به رئیس صداوسیما در فضای مجازی عده ای موضع گرفته اند که ظاهراً وکیل نیستند البته خیلی ها هم حمایت کردند. آقای میر حسینی معاونت سیما اعلام آمادگی برای گفتگو کرده است.

سردارزاده: در سفری که به آبادان داشتم دیدم وضع ریز گردها بسیار خطرناک است باید دولت فکری بکند برای این شهر که مرکز مقاومت در دوران جنگ و مرکز تجارت بوده است.پیروزی تیم کشتی ایران را هم تبریک می گویم.

سمامی: به دکتر کریمی تسلیت می گویم. در جلسه قبل برای تکمیل ظرفیت کمیسیون ها تقاضا کردم در دستور قرار گیرد که متأسفانه امروز هم در دستور نیست.

نجفی توانا: اسامی دریافت کنندگان آرم طرح ترافیک را جناب کامیار خواسته بود فکر کردم بهتر است برای همه اعضا لیست را توزیع کنم که الان در اختیار شماست الان هم در صدد هستیم طرح جدید بگیریم با قرعه کشی تقسیم خواهد شد. اگر از فعالان و زحمتکشان کانون کسی از قلم افتاده اعلام کنید.

امینی: با تسلیت فوت پدر دکتر کریمی، ما به روند کار در سیما اعتراض داریم نه سریالی خاص. بهتر است خودمان را درگیر نکنیم از نقد باید استقبال کنیم باید به سمت اصلاح سیاست هایشان برویم نه صرفاً سریال مهران مدیری.گزارش بازرسی تقدیم کرده ایم راجع به کمیسیون حقوق بشر و سالن همایش اگر امکان دارد در دستور قرار دهید. در مورد شرح وظایف کارآموزی پیشنهاد می کنم به دلیل اهمیت آن پس از تصویب آن را جهت اظهار نظر در سایت کانون بگذاریم اگر نظر اصلاحی آمد اعمال کنیم بعد اجرا کنیم.

نجفی توانا: باید نقد باشد تا فساد ایجاد نشود منتهی نقد هدفمند به منظور تحریک یک صنف منصفانه نیست.نامه ما متضمن این پیام بود که ما حوصله زیادی کردیم توجه نشد ولی الان تذکر می دهیم و آماده همکاری هستیم و در مرحله آخر اگر لازم باشد از حق خودمان دفاع می کنیم. در خصوص لایحه جامع وکالت عکس العمل ها حاکی است که خوشبختانه بدنه جامعه قضایی هم با ما همراهی می کند و به استقلال کانون معتقد است.

سمامی: اخیراً مجلس برخی مواد آ.د.ک را به ضرر وکالت و مردم تغییر داده است این باید مورد توجه قرار گیرد.

حامدتوسلی: به جناب کریمی، جناب بزرگ پناه تسلیت می گویم به خانم شریف رازی هم که در سوگ خواهر جوانش تسلیت می گویم. اعتراض کانون به سریال مدیری بجا بود انعکاس خوبی هم داشت.

امینی: اصلاح قانون آ.د.ک قبل از آغاز اجرای آن عجیب و غریب است. مخصوصاً که قسمت وکالت را مورد حمله قرار داده اند. ما باید فعال برخورد کنیم کمیسیون تدوین قوانین کانون باید در این خصوص فعال شود.

علیزاده طباطبایی: متأسفانه در سال ۹۲ قانون دادرسی سازمان قضایی تصویب شد. در آن قانون ظاهراً مقرر شده که صرفاً وکلایی که مورد تأیید سازمان است حق وکالت در آنجا را دارد این محل تأسف است. این دیدگاه آ.د.ک هم ادامه دارد ظاهراً وکیل نامحرم است مگر خلاف آن ثابت شود.

مالکی: در کانون متأسفانه علیرغم وجود کمیسیون های فراوان متولی خاصی برای پیگیری لحظه به لحظه مقررات و مجلس وجود ندارد باید از کمیسیون ها مسئولیت بخواهیم باید هر ماه یکبار گزارش کار بدهند آن ها ضعیف اداره می شوند معلوم نیست جلسه می گذارند مثلاً کمیسیون ساختمان چرا مدت هاست تشکیل نشده است؟ اشکال ما در این خصوص ساختاری است. در امر قانون گذاری مشکل ما فقط لایحه جامع وکالت نیست قوانین پراکنده دیگری نظیر قانون آئین دادرسی کیفری و قانون شوراهای حل اختلاف در دستور کار مجلس قرار می گیرد و تصویب می شود که برخی از مواد آن به امر وکالت و صلاحیت های وی صدمه می زند. شأن تشکیل کمیسیون تدوین قوانین کانون برای چنین مواردی است. این کمیسیون باید لحظه به لحظه لوایح و طرح هایی را که در قوه قضائیه، دولت و مجلس در دستورکار قرار می گیرد رصد نماید و با تجزیه و تحلیل، آن ها و ارائه راهکارهای مناسب به هیأت مدیره به وظیفه اصلی خود عمل نماید. متأسفانه خبری از تشکیل این کمیسیون به گوش نمی رسد و ما تاکنون خروجی خاصی از آن نداشته ایم که باید در این خصوص تعیین تکلیف شود.

محمدنبی: بزرگترین مشکل ما در کمیسیون ها این است که در زمان انتخاب افراد تعیین شده، توجه کافی نشد مثلاً کمیسیون حقوقی افرادی عضو هستند که اصلاً حضور پیدا نمی کنند فقط ابلاغ گرفته اند. ما گزارش سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه گرفتیم و در خبرنامه هم گذاشتیم ولی به نظرم باید افرادی را تعیین کنیم که بتوانند حضور داشته و کار کنند.

نجفی توانا: من معتقدم لیست افراد غایب را تهیه و عضویتشان را لغو کنیم.

سمامی: برای مجلس به نظرم باید یک رابط داشته باشیم که به طور مرتب و روزانه آنجا را تحت نظارت داشته باشد.

جلسه ساعت ۵/۱۰ وارد دستور شد.

نجفی توانا: دستور اول پیشنهاد مدیر داخلی است برای اهدای پاداش به مناسبت روز زن به زنان و به مناسبت روز مرد به مردان کانون که به هرکدام نیم سکه اهداء شود. ۲ سال گذشته هم داده ایم.

رأی گیری با ورقه پیشنهاد شد که مورد تصویب قرار گرفت آنگاه اوراق رأی توزیع و رأی گیری انجام و پس از قرائت، ۷ رأی مخالف و ۴ رأی موافق و یک رأی ممتنع قرائت شد تبعاً پیشنهاد رد شد.

دستور بعدی امضای تفاهم نامه کانون با محیط زیست است.

محمدنبی: متن تفاهم نامه که نهایی و آماده امضاء است را قرائت می کنم. (متن تفاهم نامه قرائت شد.)

(آقای سمامی ساعت ۱۱/۲۵ جلسه را ترک کرد.)

آنگاه دستور بعدی که بررسی تقاضاهای انتقال است مطرح شد …

جلسه ساعت۱۲/۴۵ پایان یافت و برخی اعضا برای امضاء تفاهم نامه به سازمان محیط زیست عزیمت کردند.

درباره نویسنده

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

رفتن به بالا